Log out
Registracija
Prijava za e-mail listu

Usluge u fazi dijagnostike

Cilj ove faze je da klijent dobije najbolji predlog na koji način treba do promeni svoj postojeći informacioni sistem da bi stigao do željenih rezultata.

Rezultat treba da bude predlog rešenja, ponuda i terminski plan za predloženo rešenje. U okviru ove faze, u zavisnosti od složenosti sistema koji se analizira, primenjuju se različite aktivnosti kao što su:

 • Definisanje dokumenta o poslovnim procesima korisnika
 • Razmatranje funkcionalnosti postojećih softvera u upotrebi kod korisnika
 • Analiza već definisanih poslovnih procedura (ako takve postoje), koliko ih podržava postojeći IS i koliko se primenjuju u praksi
 • Sagledavanje postojeće IT infrastrukture

Usluge u fazi implementacije

Implementacija počinje potpisivanjem ugovora u kome je precizno definisan opseg projekta, a završava se puštanjem sistema (ili dela sistema) u rad.

U zavisnosti od veličine i složenosti projekta, način implementacije se može značajno razlikovati. Neke standardne aktivnosti tokom implementacije su:

 • Analiza razlika i usklađenosti MS Dynamics rešenja sa potrebama korisnika (GAP /FIT analiza)
 • Prilagođavanje softverskih proizvoda specifičnim potrebama klijenta
 • Integracija sa drugim softverskim rešenjima u upotrebi
 • Opšta i napredna obuka korisnika
 • Migracija i konsolidacija podataka iz starih sistema

Usluge u fazi eksploatacije sistema

Svako preduzeće je promenljiv sistem, koji prolazeći kroz razne životne cikluse, menja prioritete u poslovanju, a samim tim i zahteve i očekivanja od informacionog sistema.

Implementirano poslovno rešenje mora da odgovori tim zahtevima za promenama. Nakon završene implementacije pružamo sledeće usluge:

 • Korisnička podrška
 • Prilagođavanje sistema promenama u preduzeću nastalim nakon početka eksploatacije (novi poslovni procesi, proširenje delatnosti)
 • Upgrade – zamena postojeće verzije softverskog rešenja novijom verzijom.

Navion Consulting d.o.o.

Beograd, Jurija Gagarina 14 nj I/3,

+381 (0) 11 7702433

office@navion.rs