Log out
Registracija
Prijava za e-mail listu
Transport resenja

Modul za međunarodni transport je vertikalno rešenje integrisano sa ostalim delovima ERP-a (prodaja, nabavka, poslovi, resursi, glavna knjiga...).

Pomoću ovog modula možete da:

  • efikasno upravljate resursima preduzeća (vozila, vozači, dozvole) i imate uvid u raspoloživost resursa u vremenu;
  • pratite prodajni proces od naloga za utovar do izdavanja izlazne fakture;
  • kreirate putne naloge i imate uvid u njihov status i vezu sa resursima, vršite obračun i knjiženje dnevnica i ostalih troškova;
  • kontrolišete potrošnju goriva po putnim nalozima (poređenje stvarne potrošnje sa normativom);
  • jednostavno kreirate izveštaje o korišćenju resursa, npr. CEMT dozvola;
  • dobijete upozorenja o isteku dozvola, registracija, belih potvrda, tehničkog pregleda, kalibracije tahografa i sl;
  • analizirate profitabilnost poslova (za sopstveni prevoz i posredovanje) uz pomoć precizne i efikasne raspodele troškova.

Navion Consulting d.o.o.

Beograd, Jurija Gagarina 14 nj I/3,

+381 (0) 11 7702433

office@navion.rs