Log out
Registracija
Prijava za e-mail listu

California šped je kompanija sa višegodišnjim iskustvom u poslovima Međunarodnog transporta i špedicije. Poseduje sopstveno carinsko skladište, opremljeno po najsavremenijim standardima. Osim međunarodnog drumskog transporta kompanija je specijalizovana i za brodski, avio i železnički transport. Planirani dalji rast kompanije i povećanje obima i kompleksnosti poslovanja otvorili su kao nužnost implementaciju novog i modernog informacionog sistema. Rešenje je zasnovano na ERP sistemu Microsoft Dynamics NAV 2016, gde su osim osnovnih funkcionalnosti koje sistem nudi razvijeni i posebni moduli za međunarodni transport, upravljanje javnim carinskim skladištem i fakturisanje špediterskih usluga.

U sektoru za transport pokriveni su procesi kao što su:

  • Praćenje prodajnog procesa od ponude, preko naloga za utovar do izdavanja izlazne fakture
  • Kreiranje putnih naloga i uvid u njihov status i vezu sa resursima
  • Obračun i knjiženje dnevnica i ostalih putnih troškova
  • Analiza profitabilnosti poslova i vozila, kontrola potrošnje goriva.

Upravljanje javnim carinskim skladištem pored magacinskih dokumenata omogućava i generisanje faktura za usluge manipulacije robom, kao i korišćenje magacinskog prostora.

Navion Consulting d.o.o.

Beograd, Jurija Gagarina 14 nj I/3,

+381 (0) 11 7702433

office@navion.rs