Microsoft Dynamics 365 Business Central

Microsoft Dynamics 365 Business Central je naslednik Microsoft Dynamics NAV-a. U svojoj istoriji dugoj preko 30 godina, Dynamics NAV je doživeo mnoge promene kroz verzije, uključujući i promenu imena – ranije Navision. Danas su Dynamics 365 Business Central i Dynamics NAV zajedno...

B2B portal

B2B je eksterni portal za komunikaciju i poslovanje između dva poslovna entiteta i svih aktivnosti koje taj oblik poslovanja nosi. Omogućava: Uvid u katalog proizvoda Kreiranje porudžbine Praćenje statusa dokumenata Istorijat porudžbina Finansijske podatke kupca

Power BI

Power BI je paket Business Analitics alata za analizu podataka, koji obezbeđuje detaljne analize i izveštaje u cilju boljeg donošenja odluka i poboljšanje poslovanja. Upotrebom interaktivne vizuelizacije krajnji korisnici mogu kreirati izveštaje i kontrolne tabele sami, bez potrebe da zavise od IT...