Građevina

Želimo da Vam predstavimo posebnu nadogradnju rešenja Microsoft Dynamics 365 Business Central / NAV za sve firme koje se bave projektima izgradnje. Priprema ponude – S obzirom da ponude mogu imati više stotina pozicija (predmer radova) omogućen je fleksibilan unos pozicija u ponudi....

Transport

Modul za međunarodni transport je vertikalno rešenje integrisano sa ostalim delovima ERP-a (prodaja, nabavka, poslovi, resursi, glavna knjiga itd.). Pomoću ovog modula možete da: efikasno upravljate resursima preduzeća (vozila, vozači, dozvole) i imate uvid u raspoloživost resursa u vremenu; pratite prodajni proces...

Voćarstvo

Uz pomoć Microsoft Dynamics 365 Business Central / NAV u oblasti uzgajanja voća, povrća i drugih poljoprivrednih kultura možete i da: Pratite troškove po parcelama i operacijama Beležite utroške radne snage (zaposlenih i sezonskih radnika), hemikalija, goriva, angažovanja mehanizacije za svaku parcelu...