Voćarstvo

Uz pomoć Microsoft Dynamics 365 Business Central / NAV u oblasti uzgajanja voća, povrća i drugih poljoprivrednih kultura možete i da:

  • Pratite troškove po parcelama i operacijama
  • Beležite utroške radne snage (zaposlenih i sezonskih radnika), hemikalija, goriva, angažovanja mehanizacije za svaku parcelu i operaciju
  • Za višegodišnje zasade možete pratiti celokupno ulaganje do prve berbe
  • U zavisnosti od podešavanja za svaku parcelu utrošeni materijal se može knjižiti kao ulaganje ili kao trošak
  • Gotove proizvode možete pratiti po šaržama
  • Možete ispratiti različite načine skladištenja i pakovanja gotovih proizvoda u zavisnosti od potreba
  • Podržan je proces sortiranja i kalibrisanja gotovih proizvoda uz beleženje škarta
  • Nakon berbe možete dobiti cenu koštanja po jedinici mere gotovog proizvoda