B2B portal

B2B je eksterni portal za komunikaciju i poslovanje između dva poslovna entiteta i svih aktivnosti koje taj oblik poslovanja nosi. Omogućava:

  • Uvid u katalog proizvoda
  • Kreiranje porudžbine
  • Praćenje statusa dokumenata
  • Istorijat porudžbina
  • Finansijske podatke kupca