Power BI

Power BI je paket Business Analitics alata za analizu podataka, koji obezbeđuje detaljne analize i izveštaje u cilju boljeg donošenja odluka i poboljšanje poslovanja.

Upotrebom interaktivne vizuelizacije krajnji korisnici mogu kreirati izveštaje i kontrolne tabele sami, bez potrebe da zavise od IT sektora.

  • Podaci se ažuriraju u realnom vremenu i dostupni su na svim vrstama uređaja
  • Podacima i izveštajima možete pristupiti sa bilo kog mesta sa aplikacijom Power BI Mobile
  • Power BI je trenutno dostupan kao deo paketa Office 365 Enterprise
  • Power BI pruža cloud bazirane BI usluge

Više o proizvodu možete pronaći ovde.