Izašao je Microsoft Dynamics 365 Business Central!

Microsoft Dynamics 365 Business Central je naslednik Microsoft Dynamics NAV-a, savremeniji i sada još dostupniji malim i srednjim preduzećima.

Business Central i NAV zajedno su implementirani u 223.000 preduzeća sa više od 3.3 miliona korisnika u 196 zemalja. Impresivni brojevi! Očekujemo da će Business Central da nastavi još bolje.

Korisnici Dinamics NAV-a koji žele da pređu na Business Central on-premises uživaće jedinstvenu fleksibilnost u nastavaku rada on-premises, prelazak na oblak ili usvajanje hibridnog pristupa.