California Šped

California šped je kompanija sa višegodišnjim iskustvom u poslovima međunarodnog transporta i špedicije. Poseduje sopstveno carinsko skladište opremljeno po najsavremenijim standardima. Osim za međunarodni drumski transport, kompanija je specijalizovana i za brodski, avio i železnički transport. Planirani dalji rast kompanije i povećanje obima i kompleksnosti poslovanja otvorili su kao nužnost implementaciju novog i modernog informacionog sistema. Rešenje je zasnovano na ERP sistemu Microsoft Dynamics NAV 2016, gde su osim osnovnih funkcionalnosti koje sistem nudi razvijeni i posebni moduli za međunarodni transport, upravljanje javnim carinskim skladištem i fakturisanje špediterskih usluga.

U sektoru za transport pokriveni su procesi kao što su:

  • Praćenje prodajnog procesa od ponude, preko naloga za utovar do izdavanja izlazne fakture
  • Kreiranje putnih naloga i uvid u njihov status i vezu sa resursima
  • Obračun i knjiženje dnevnica i ostalih putnih troškova
  • Analiza profitabilnosti poslova i vozila, kontrola potrošnje goriva.

Upravljanje javnim carinskim skladištem pored magacinskih dokumenata omogućava i generisanje faktura za usluge manipulacije robom, kao i korišćenje magacinskog prostora.